Behoud van één miljard aan ondernemerskapitaal in 10 jaar voor Nederland

Sequell logo

Sequell maakt bedrijfsoverdracht succesvol

“Steeds meer ondernemingen komen beschikbaar voor overname”

Er komt een moment dat je als ondernemer de droom en creatie weer los wil laten. Om verschillende redenen. Maar je wilt ook dat wat opgebouwd en van waarde is, voor de toekomst behouden blijft. Die waarde van de onderneming blijkt vaak verstopt te zitten: In de kennis, in het pand, in de ervaringen van medewerkers. Mogelijk heeft het bedrijf vernieuwing nodig, zoals een nieuwe structuur of een ander verdienmodel. Dan valt het niet mee die waarde zichtbaar te maken. Laat staan dat belangstellenden zich spontaan voor een overname aanmelden.

“Veel ondernemers willen hun bedrijf overdragen maar zien daar geen kans toe bij gebrek aan opvolging”

De Sequell Thermometer

Bij Sequell pakken wij het grondig aan. We starten met de Sequell Thermometer. Dit is een ééndaagse workshop waarin je als ondernemer volledig inzicht krijgt in hoe je bedrijf er voor staat voor een toekomstige overdracht. De uitkomst daarvan wordt verwerkt in een verslag met conclusies en aanbevelingen. Hieruit valt duidelijk af te lezen waar de waarde van de onderneming zit en waar de uitdagingen voor waardevermeerdering liggen. Dat geeft jou als ondernemer de handvatten om de onderneming verder klaar te maken voor een (toekomstige) overdracht: Build to Sell.
Download hier de brochure

“De waarde van de onderneming zit vaak ‘verstopt’.”

Ondernemende ambitie

Sequell heeft als doel om één miljard Euro aan ondernemingswaarde over te dragen in de komende 10 jaar. Sequell biedt de ‘know how’ om dat doel te verwezenlijken.

“De inzet en de drive die de ondernemer heeft getoond  gedurende de jaren van de bedrijfsvoering, is mijn stimulans om een voortzetting met dezelfde inzet en drive verwezenlijkt zien te worden.”

Ook klaar voor de overdracht van je bedrijf? Haal een onafhankelijke partner in huis om waardebehoud te realiseren en je ondernemersdroom door te zetten.

Neem contact met ons op voor een kennismakingsafspraak, of bel: 085-0200090

Bel ons op 085-0200090 of neem contact met ons op via contact


Sequell Thermometer - download brochure